Strony związane z hasłem 'biuro':

 • Architektura i Sztuka - architekt Miros?aw R?balski »

  Architektura i Sztuka - architekt Miros?aw R?balskiW naszym biurze architektonicznym zamówisz projekty domów awangardowych i nowoczesnych oraz tradycyjnych, przytulnych domów jednorodzinnych. Tak?e budynki u?yteczno?ci publicznej, us?ugowe czy przemys?owe projektowane s? tak, aby jednocze?nie spe?ni? oczekiwania inwestora zarówno co do funkcji jak i bry?y obiektu. Zajmujemy si? tak?e ró?norodnymi zmianami w istniej?cych budynkach takimi jak: termomodernizacje, renowacje, przebudowy i rozbudowy. Projektujemy równie? zagospodarowanie terenu wokó? domu wraz z ca?? szat? ro?linn? oraz tworzymy projekty wnetrz.

  Data dodania: 27 06 2011 · szczegóły wpisu »
 • biuro rachunkowe Kraków »

  biuro rachunkowe KrakówBiuro rachunkowe Benefit proponuje Pa?stwu kompletny zakres us?ug rachunkowych, fiskalnych a tak?e kadrowych. S?u?ymy tak?e pomoc? przy zak?adaniu dzia?alno?ci gospodarczej, radzimy w aspektach nietypowych a tak?e przygotowujemy spersonalizowane rozwi?zania strukturalne. W naszej palecie odnajdziecie Pa?stwo wiele us?ug, zwi?zanych z zarejestrowaniem firmy jak równie? z jej zarz?dzaniem.\\r\\n• wsparcie i konsulting w doborze najlepszej formy firmy i sposobu ksi?gowania;\\r\\n• rejestracj? dzia?alno?ci wraz z wype?nieniem formalno?ci (KRS, REGON, ZUS, US, i inne);\\r\\n• konsultacje i wsparcie przy zg?aszaniu poda? do ró?nych instytucji;\\r\\n• pozyskiwanie wypisów, po?wiadcze?, uzupe?nianie poda?;\\r\\n• wsparcie w uzupe?nianiu wniosków leasingowych i innych.

  Data dodania: 28 10 2011 · szczegóły wpisu »
 • KFK EXPERT : biuro rachunkowe Katowice »

  KFK EXPERT : biuro rachunkowe KatowiceRó?norodne us?ugi ale przede wszystkim us?ugi z zakresu podatki Katowice prowadzone s? w nast?puj?cy sposób:\\r\\n\\r\\n1. Dbamy o to aby Klient i zleceniodawca by? ca?kowicie zadowolony z wszystkich us?ug, które s? w naszych pakietach.\\r\\n2. Z tym wi?ksz? uwag? traktujemy us?ugi nasze z prawdziw? rzetelno?ci?.\\r\\n\\r\\nObjawia si? to w szczególno?ci:\\r\\nSpecjalizowanie si? w dziedzinie optymalizacja podatkowa. Co to jest optymalizacja podatkowa? Jest to redukcja kosztów prowadzenia danej firmy dzia?alno?ci. Expert Biuro rachunkowe Katowice bardzo ch?tnie s?u?y rad? i pakietem informacji przydatnych do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Nasze biuro rachunkowe ?wiadczy w pe?ni zakres us?ug w finansach i rachunkowo?ci. S? to najcz??ciej prowadzenie ewidencji podatku, podatkowa ksi?ga przychodów i wreszcie prowadzenie ksi?g handlowych. Bardzo cz?sto kiedy wyst?puje wyra?na potrzeba reprezentowania Klienta w pa?stwowych urz?dach robimy to z profesjonalizmem. Klienci otrzymuj? faktur? VAT, b?d?c? kosztem uzyskan

  Data dodania: 15 02 2012 · szczegóły wpisu »
 • Promesa Biuro Doradców Podatkowych Radomsko »

  Promesa Biuro Doradców Podatkowych RadomskoSpó?k? Promesa tworz? doradca podatkowy Gra?yna Tazbir-Szyszkowska i doradca rnpodatkowy Robert Kowalczyk. Adres siedziby spó?ki Promesa: 97-500 Radomsko rnul. Prymasa Wyszy?skiego 142.rnrnDzia?alno?? to doradztwo podatkowe - biuro rachunkowe. Przedmiot rndzia?alno?ci: prowadzenie ksi?gowo?ci, kadry i p?ace, rozliczenia ZUS, rnobliczanie podatków, doradztwo przy wyborze formy opodatkowania, wnioski rnkredytowe, sprawozdania GUS. Promesa s.c. Biuro Doradców Podatkowych to rnBiuro Rachunkowe, marka dzia?aj?ca na terenie miasta Radomska i okolic od 20 rnlat. Spó?ka Promesa obs?uguje podmioty gospodarcze ma?e i du?e o ró?nym rnprofilu dzia?alno?ci. Radomsko

  Data dodania: 03 03 2012 · szczegóły wpisu »
 • Biuro Serwis »

  Biuro SerwisSpecjalnie dla sektora B2B uruchomili?my platform? sprzeda?ow?, na której ka?da firma zaopatrzy swoje biuro w najró?niejsze materia?y. Wszystko od papieru ksero po segregatory a nawet meble biurowe czy krzes?a konferencyjne - znajdziesz na naszej stronie. Wszystkie produkty sprowadzamy prosto od producenta, dlatego ich ceny s? najni?sze na rynku. Oprócz tego do dyspozycji oddajemy rabaty cenowe na?o?one na wybrane produkty - dzi?ki nim zaoszcz?dzisz dodatkowe pieni?dze, które mo?esz wyda? przy realizacji kolejnych zamówie? na naszej stronie. Serdecznie zapraszamy na udane zakupy!

  Data dodania: 28 06 2012 · szczegóły wpisu »


Dobry katalog stron to przede wszystkim wysoka jakość publikowanych treści oraz stałe wzmacnianie siły katalogu. Dodając swoją stronę do naszego katalogu masz gwarancję jakości oraz przekazywanej dużej siły pozycjonującej, dzięki czemu zdobędziesz wyższą pozycję. Po zatwierdzeniu strony przez naszego moderatora otrzymuje ona własną podstronę, dzięki czemu można podlinkować wyłącznie swój wpis. Zgłaszając swoją stronę do katalogu, prosimy o tworzenie unikalnych opisów co wpływa pozytywnie zarówno na dodawaną stronę jak i na jakość całego katalogu tak więc korzystają na tym wszyscy.